Hebt u thuis een wapen of wilt u er een kopen? Bezit u een wapen? Dan moet u rekening houden met de wapenwet van 8 juni 2006. Deze wet vermeldt de rechten en plichten van onder meer wapenverzamelaars, sportschutters en wapenhandelaars.

Wapens worden onderverdeeld in drie categorieën: verboden wapens,  vergunningsplichtige wapens  en vrij verkrijgbare wapens. Het bezit van vuurwapens is in principe verboden in België. Voor het bezit van vergunningsplichtige wapens moet u een vergunning of een gelijkaardig document aanvragen, of u nu particulier, handelaar, verzamelaar,  jager  of sportschutter bent. Ook wapenbeurzen  moeten vergund zijn.

Voor uitvoer en doorvoer van wapens hebt u ook een vergunning  nodig. U moet bovendien een procedure  volgen voor u bij het gewest een uit- of doorvoerlicentie mag aanvragen.

De wapenwetgeving is een uitgebreide materie met verschillende regels voor verschillende soorten gebruikers. De wapenwetgeving is door de jaren heen versnipperd over verschillende wetteksten. Zo moet men in België niet enkel rekening houden met de wapenwet, maar ook met o.a. de gewestelijke decreten over de jacht, de gemeenschapsdecreten over het sportschieten en de gewestelijke bevoegdheid op het gebied van de in-, uit- en doorvoer van wapens. De wapenwet is niet van toepassing op de wapens van de ordediensten.

Gedetailleerde overzichten van de wapencategorieën, van de vergunningsprocedures en van uw rechten en plichten vindt u in de omzendbrief van 25 november 2011.

Verboden wapens

Sommige wapens zijn verboden, die wapens mag u dus niet bezitten. Inbreuken worden bestraft met boetes van maximaal 25.000 euro of gevangenisstraffen van maximaal vijf jaar.

Sommige van deze wapens zijn, onder strikte voorwaarden, niet verboden voor bv. politie, wapenhandelaars, wapenfabrikante, erkende verzamelaars en musea.

Verboden wapens

  • Antipersoonsmijnen en laserwapens
  • Brandwapens, zoals een vlammenwerper
  • Wapens die ontworpen zijn voor uitsluitend militair gebruik, zoals automatische vuurwapens, granaten en raketten
  • Spring- en valmessen met slot (ook ‘knipmessen’ of ‘stiletto’s’ genoemd), vlindermessen, werpmessen, shurikens (werpsterren) en boksbeugels
  • Blanke wapens die eruitzien als een ander voorwerp, zoals een mes dat verborgen zit in een riem (blanke wapens zijn onder meer allerlei houw- en steekwapens)
  • Knotsen en wapenstokken (knuppels of matrakken)
  • Degenstokken en geweerstokken die geen historische sierwapens zijn, bijvoorbeeld wandelstokken of paraplu’s waarin een steekwapen of een vuurwapen verborgen zit en die geen aantoonbare historische waarde hebben
  • Vuurwapens die aangepast zijn om verborgen te kunnen worden, vuurwapens die verborgen zijn in een ander voorwerp, of vuurwapens die niet meer de kenmerken hebben die beschreven zijn in de vergunning (bijvoorbeeld een geweer met afgezaagde loop)
  • Draagbare tuigen waarmee het slachtoffer weerloos wordt gemaakt door een elektrische stroomstoot
  • Spuitbussen en sprays voor zelfverdediging
  • Vouwgeweren met een kaliber groter dan kaliber 20
  • Nunchaku’s: dit zijn wapens die bestaan uit twee vlegels die verbonden zijn met een ketting. Dit wapen is vooral bekend uit martialartsfilms. Ook voor het beoefenen van oosterse gevechtssporten zijn deze wapens verboden
  • Geluiddempers (al dan niet gemonteerd op een vuurwapen), nachtkijkers, richtapparatuur die een straal projecteert, laders met een te grote capaciteit
  • Bepaalde munitie

Dolken, dolkmessen en vouwmessen met een niet-automatisch blokkeermechanisme zijn niet langer verboden. Voor het dragen van deze wapens moet u wel een geldige reden opgeven.

Wat mag u wel en niet doen?

Aangezien u geen verboden wapens mag bezitten, mag u ze ook niet (ver)kopen, vervaardigen, herstellen, vervoeren, dragen, … Het is ook verboden om reclame te maken voor deze wapens.

Wanneer een inbreuk wordt vastgesteld, worden de verboden wapens in beslag genomen, verbeurdverklaard en vernietigd, zelfs als zij niet aan de veroordeelde toebehoren.

Vergunningsplichtig

Vuurwapens zijn gevaarlijk. Daarom moeten alle personen die een vuurwapen in hun bezit hebben, beschikken over een vergunning. Enkel mensen die veilig met een wapen kunnen omgaan en een aanvaardbare reden hebben om er een te bezitten, krijgen een dergelijke vergunning. Voor bijna elk vuurwapen hebt u een vergunning nodig.

Naargelang het type wapen zijn er verschillende regels van toepassing.

In een aantal gevallen zijn bepaalde vergunningsplichtige wapens vrij verkrijgbaar.

Voorbeelden

  • Pistolen en revolvers
  • Tweelopen
  • Karabijnen
  • Moderne replica’s van antieke vuurwapens

Wat mag u wel en niet doen?

Er zijn een aantal zaken die u niet mag doen met vergunningsplichtige wapens. Wat volgt is een niet-limitatief overzicht van verboden en toegelaten handelingen.

De verkoop of elke andere vorm van overdracht van een vergunningsplichtig wapen is voorbehouden aan erkende personen en vergunninghouders.

De verkoop van een vuurwapen aan een minderjarige is verboden.

Het bezit, de bewaring, het vervoer, het gebruik en de aankoop van een vergunningsplichtig wapen zijn voorbehouden aan dezelfde personen.

Het is verboden reclame te maken voor een vergunningsplichtig wapen zonder aan te geven dat er een vergunning voor moet worden verkregen.

Vergunningsplichtige wapens die worden verloot of die als prijs worden uitgereikt, mogen pas aan de begunstigde worden overhandigd als hij er een vergunning voor heeft.

Vrij verkrijgbaar

Sommige wapens kunt u verkrijgen zonder vergunning. Uiteraard gelden ook hier enkele regels en voorwaarden.

In een aantal gevallen zijn vrij verkrijgbare wapens vergunningsplichtig.

Voorbeelden

  • Blanke wapens, zoals keukenmessen, dolken, vouwmessen en blaaspijpen
  • Niet-vuurwapens (wapens die projectielen afschieten maar geen gebruik maken van verbranding van kruit), zoals katapulten, (kruis)bogen, paintballmarkers, airsoftwapens, gehomologeerde alarmwapens en slachttoestellen
  • Historische, folkloristische en decoratieve wapens
  • Geneutraliseerde wapens,dat zijn wapens die onbruikbaar gemaakt zijn. Enkel de Proefbank voor vuurwapens in Luik mag in ons land wapens neutraliseren.

Wat mag u wel en niet doen?

Er zijn een aantal zaken die u niet mag doen met vrij verkrijgbare wapens. Wat volgt is een niet-limitatief overzicht van verboden en toegelaten handelingen.

De aankoop of verwerving van vrij verkrijgbare wapens, behalve blanke wapens, is voorbehouden aan meerderjarigen. Dit betekent dat de overdrager de identiteitskaart van de overnemer moet controleren. Het verhandelen van deze wapens is voorbehouden aan erkende wapenhandelaars.

Vrij verkrijgbare wapens mogen net zoals vergunningsplichtige wapens niet op afstand worden verkocht of te koop aangeboden (postorder, internet, …). Het vaak voorkomende gebruik dat sommige vrij verkrijgbare wapens (vooral namaakwapens) verkocht of als prijs aangeboden worden op kermissen is volkomen illegaal. Speelgoedwinkels mogen deze wapens evenmin verkopen, tenzij ze erkend zijn als wapenhandelaar en voldoen aan alle daarbij horende wettelijke verplichtingen, zoals de verplichting om de meerderjarigheid van de koper te controleren.

Deelnemers aan historische reconstructies (reenactments) moeten zich ervan bewust zijn dat de wapens die ze daarbij gebruiken onder uiteenlopende regels kunnen vallen. Hun wapens kunnen vrij verkrijgbaar zijn (bijvoorbeeld geneutraliseerde wapens en authentieke wapens op zwart kruit), ze kunnen vrij verkrijgbaar zijn onder bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld wapens die toebehoren aan een vereniging) en ze kunnen vergunningsplichtig zijn (bijvoorbeeld moderne wapens en hun schietklare replica’s). Het feit dat er alleen met blanke patronen wordt geschoten, verandert niets aan het statuut van een wapen.

Bron: https://justitie.belgium.be