Aan welke voorwaarden moet ik allemaal voldoen om een voorlopige sportschutterslicentie te verkrijgen ?

  • 16 jaar zijn, en toelating hebben van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers indien minderjarig;

  • niet veroordeeld zijn zodat de schutter volgens de voorwaarden van de wapenwet geen wapen voorhanden zou kunnen hebben

  • niet het voorwerp zijn van een lopende schorsing en niet het voorwerp geweest zijn van een intrekking van de licentie met nog actuele reden

  • een medisch attest voorleggen waaruit blijkt dat men zonder gevaar voor zichzelf of voor anderen een wapen kan manipuleren

banner webshop